• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Kraje

alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Praha

Obsah v přípravě.

Středočeský kraj

Obsah v přípravě.

Plzeňský kraj

Obsah v přípravě.

Jihočeský kraj

Obsah v přípravě.

Karlovarský kraj

Obsah v přípravě.

Ústecký kraj

NP České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko  byl vyhlášen dne 1. ledna 2000. Zaujímá plochu 80 km2 a přímo sousedí s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně hranic. I když je prozatím nejmladším národním parkem v České republice, svým charakterem patří bezesporu k nejzajímavějším místům svého druhu v Evropě. Působením povětrnostních vlivů se v průběhu staletí v hlubokém kaňonu řeky Labe vytvořily nejrozmanitější skalní útvary –  mosty, převisy, brány, věže – které jsou vděčným a často vyhledávaným cílem pro návštěvníky z domova i z ciziny.  

Kroky většiny turistů míří především k Pravčické bráně, která je hlavní turistickou atrakcí Českého Švýcarska. Mezi její známé  návštěvníky patřil i dánský pohádkář Hans Christian Andersen.  Tento přírodní skalní most má rozpětí 30 metrů, šířku 8 metrů a klene se ve výšce 16 metrů nad zemí.

V restauraci Sokolí hnízdo, která se nachází v těsné blízkosti Pravčické brány je k vidění i malá expozice, věnovaná Českému Švýcarsku.

Z dalších zajímavostí Českého Švýcarska určitě stojí za zmínku i Jetřichovické skály s jedinečnými vyhlídkami nazvanými Mariina skála, Rudolfův kámen a Vilemínina stěna. Podle slov mnohých návštěvníků patří bezesporu mezi nejhezčí vyhlídky v Českém Švýcarsku.

Říp

Říp (456 m) je výrazná dominanta Polabské nížiny s románskou rotundou na vrcholu. Je vidět zdaleka, protože vystupuje z rovinaté krajiny. Ale to není důvodem proč ji každoročně navštíví tisíce lidí, kteří jsou ochotni se vydat po příkré cestě po úbočí s níž je krásný výhled do kraje. Skutečnou pohnutkou k výletu je to, že Říp je památné místo české mytologie a historie. Tady to vše začalo. Tady se podle legend a mýtu měli usadit první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti a kde se mělo odehrát pojmenování země jménem jejich vůdce. Zde byla pronesena památná slova, vyřčená praotcem Čechem „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající.“

České středohoří

Oblast Českého středohoří, rozkládající se na ploše přibližně 1300 km2 s délkou přes 70 km a šířkou 25 km, patří svým krajinným rázem mezi nejsvéráznější a zároveň nejkrásnější  pohoří v ČR.  Sopečný původ vtiskl horám charakteristické tvary kupy (Říp) či kužele (Milešovka). Z hlediska turistického ztotožňujeme území Českého středohoří s hranicemi CHKO České středohoří,  která byla vyhlášena v roce 1976 a zabírá plochu 1063 km2.

Oblastí protéká řeka Labe,  která na své cestě Středohořím vytváří nádherné údolí nazvané Brána Čech (Porta Bohemica).  Kulturně, historicky i z hlediska přírodních krás je často vyhledáváno Milešovské středohoří s vrcholem Milešovkou (836,5 m.n.m.). Turisté dále mohou obdivovat vynikající  rozhledy  z vrchu Lovoše či z Holého vrchu u Sutomi, Malého Chlumu u Děčína nebo Varhoště. Často navštěvována je vyhlídka u kostelíku sv. Barbory v Dubičkách, přírodní památka Vrkoč v Ústí n.L. a mnohé další. V oblasti se nachází množství romantických zřícenin hradů,  z nichž  nejpřitažlivější je Házmburk, označovaný někdy za nejfotogeničtější hradní zříceninu Čech. Zvláštností tohoto koutu Čech jsou vynikající  příležitosti pro  aviatické sporty na hoře Raná u Loun  i na amatérském letišti v Charvátcích. Množství historických i kulturních památek, hustá síť dobře značených tras pro pěší turistiku a  krásné přírodní scenérie jsou lákadlem, které do Českého středohoří přivádí stále více turistů.

Labské pískovce

 K vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce došlo v roce 1972 s cílem ochrany pískovcové krajiny, rozsáhlých lesů i kulturních památek, především pak lidové architektury. Na části její plochy vznikl v roce 2000 Národní park České Švýcarsko, takže v současné době se CHKO Labské pískovce rozkládá na 245 km2.  Labské pískovce jsou jedinečné rozsáhlými lesy i poměrně relativním klidem. To umožňuje výskyt nejrůznějších druhů zvěře – jelenů, srnců, běžné jsou také lišky a kuny, značně rozšířena je černá zvěř.  Počátkem minulého století byl zde a především v Lužických horách vysazen kamzík, který se tu dosud vyskytuje a opět se objevil rys. V Labi žije na čtyřicet druhů ryb, které se zde přirozeně rozmnožují a v labském údolí se po mnoha letech opět objevil bobr.  

Pískovcové skály Děčínských a Jetřichovických stěn vytvářejí bizarní útvary a skalní brány.  Světoznámou je Pravčická brána, přírodní skalní most klenoucí se ve výšce 16 metrů nad zemí.    Kroky většiny turistů  zamíří do Edmundovy a Divoké soutěsky, kde při plavbách na pramicích obdivují  krásné přírodní scenérie, které zde vytvořila řeka Kamenice  (viz  Národní park České Švýcarsko). Jetřichovické stěny,  pojmenované podle vsi Jetřichovice nad kterou se vypínají,  patřily již v 19. století k oblíbených výletním cílům. Dobře značené turistické cesty spojují nejkrásnější místa této části  Labských pískovců, k nimž patří například  Mariina skála, Rudolfův kámen, Vilemínina stěna či Pavlínino údolí. Z nejvýchodnější části Labských pískovců určitě stojí za zmínku oblast Kyjova s říčkou Křinicí,  kterým vede romantická stezka pro turisty i cykloturisty. 

Lužické hory

 Lužické hory  se rozkládají v severovýchodní části Ústeckého kraje a severozápadní části kraje Libereckého, přibližně v polovině cesty mezi městy Děčínem a Libercem. Nejvyšší horou tohoto nevysokého pohoří je Luž (793 m.n.m.), která leží na samé hranici se Spolkovou republikou Německo. Dalšími známými a turisticky zajímavými vrcholy jsou Hvozd (750 m.n.m.), Studenec (736 m.n.m.) a především Jedlová (774 m) se svojí  kamennou, celkem 29m  vysokou rozhlednou,  která byla po rekonstrukci znovu zpřístupněna v roce 1993. V Lužických horách pramení říčka Kamenice i četné přítoky řeky Ploučnice, hřebenem hor prochází významné evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Krásné smrkové a borové lesy,  na několika místech  s původními bukovými porosty, lákají k dlouhým pěším túrám. Na území Lužických hor se nachází i několik památných stromů, mezi nejznámější patří tisy u Krompachu na Českolipsku.

V oblasti žije množství zvěře – jeleni, srnky, mufloni. Raritou je výskyt kamzíků, kteří sem byli  začátkem 20. století dovezeni z Alp a dobře se zde aklimatizovali. Již před více než 100 lety se místní obyvatelé snažili o zpřístupnění hor a jejich využití pro turistiku. Členové četných turistických spolků vybudovali řadu přístupových cest i vyhlídek a zasloužili se i o výstavbu několika rozhleden  (viz rozhledny).

Roku 1976 byly Lužické hory vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí, která všem, kteří do tohoto cípu Čech zavítají, nabízí množství přírodních krás. Turisté zde najdou dobře značené trasy pro pěší výlety i cykloturistiku, obdivovatelé lidové architektury dochované roubené domy s podstávkou.

ZOO

Zoologická zahrada v Děčíně byla založena Ludvíkem Grálem v roce 1948, k samotnému otevření však došlo až v roce 1949. Malebnost ZOO zvyšuje překrásná poloha na vrcholu skalního masivu, který se zvedá nad řekou Labe a nese název Pastýřská stěna. Pracovníci zahrady se zde na 6ti ha plochy starají o  více jak 100 druhů zvířat, chovaných ve více než 300 jedincích.

V Ústeckém kraji se nachází mnoho hradů a zámků. K nejznámějším patří např.:

Pernštejn

Stojí na zalesněném kopci nad stejnojmennou obcí. I když není známo přesné datum jeho vzniku, z dochovaných pramenů je zřejmé, že hrad střežil obchodní cestu podél Ohře. Patřil Šumburkům, kteří si při dělení panství postavili hrad Šumburk, později k němu patřil i hrad Egerberg. Již v roce 1537 je uváděn jako pustý. Z hradu se zachovala část válcové věže a zbytky hradního paláce.

Děčín

Děčínský zámek, stojící na místě středověkého hradu,  byl vystavěn v 16. století na skalnatém ostrohu nad soutokem řek Ploučnice a Labe.  K zámku a do přilehlé Růžové zahrady se návštěvník dostane cestou zvanou Dlouhá jízda, necelých 300 m dlouhou příkrou ulicí vedoucí z centra města a lemovanou vysokými zdmi se slepými arkádami. Od roku 1968 obývali zámek příslušníci sovětské armády, kteří ho značně zdevastovali. Zámek je nyní ve vlastnictví města Děčín a prochází postupnou rekonstrukcí.

Jezeří

Hrad Eisenberg získal svoji nynější podobu začátkem 18. století. Ze zámeckých interiérů vynikají prostory jídelny, malého a velkého salonu a především velkého oválného sálu, který byl roku 1802 upraven na zámecké divadlo. V této době zámek navštívily známé osobnosti tehdejšího kulturního života – J.W.Goethe a L. van Beethoven. Součástí areálu bylo unikátní arboretum s mnoha druhy exotických dřevin, které však bylo z  části zničeno těžbou hnědého uhlí. V současné době prochází zámek celkovou obnovou a pro veřejnost je zpřístupněna část interiérů v severním křídle.

Více informací obdržíte na: www.kr-ustecky.cz

Liberecký kraj

Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem.

Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský hřbet, ale i Lužické hory), tak letní. V případě letního cestovního ruchu si lze zvolit téměř jakoukoli aktivitu – pěší a cykloturistiku (jak na horách, tak v níže položených oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko), horolezectví (skalní města v Českém ráji), koupání (Máchovo jezero, vodní toky), městskou turistiku (Liberec, Turnov, Frýdlant v Čechách, Jilemnice aj.), památkovou turistiku (hrady, zámky, městské památkové zóny, vesnické památkové rezervace a zóny). K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Bezděz, Zákupy, Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn. Důležitou roli sehrávají i lázeňská místa, tolik vyhledávaná právě návštěvníky ze sousedních zemí.

Bohatá kulturně historická tradice kraje se odráží nejen ve velkém množství stavebních a historických památek, ale i v kulturních zařízeních. K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci. V návaznosti na tradici skla a bižuterie této oblasti se návštěvníkům nabízí např. Sklářská muzea v Novém Boru, Kamenickém Šenově a Železném Brodu, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Liberec

Liberec se nachází na severu Čech v tzv. Frýdlantském výběžku, v kotlině mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem. Město Liberec patří k nejseverněji položeným městům České republiky. Nejvyšší bodem je 1012 m n.m. vysoký vrchol hory Ještěd, naopak nejnižší bod 361 m n.m. se nachází v části Machnín. V současné době nabízí Liberec řadu zajímavostí. K nejatraktivnějším patří kupříkladu nedávno renovovaný zámek z přelomu 16. a 17. století, jenž kdysi býval sídlem hrabat Clam-Gallasů, dnes zvaný „skleněný zámek", nabízející to nejlepší, co vytvářejí ruce českých sklářů. Kromě zámku se město pyšní mnoha významnými budovami, jako např. radnice, postavená v novorenesančním stylu z roku 1893 či divadlo Františka Xavera Šaldy z roku 1893. Budova spořitelny, muzea a obchodní komory tvoří jádro historické části města, jehož ozdobou je vilová čtvrť z přelomu 19. a 20. Století.

Ještěd

Jen málokteré město se může pochlubit dominantou tak nepřehlédnutelnou, jakou je pro Liberec horský hřeben se 1012 metrů vysokým vrcholem korunovaným pozoruhodnou siluetou horského hotelu. Ještěd však není pouze symbolem města - nabízí rovněž překrásný výhled do okolí, v letním období ideální podmínky pro turistiku, v zimě udržované sjezdovky a vleky, skokanské můstky, kde se pravidelně v zimní sezóně pořádají závody.

Botanická a zoologická zahrada

V místní botanické zahradě jsou k vidění sbírky celoročně kvetoucích orchidejí a masožravých rostlin, nejstarší kamélie v Evropě i nejdéle pěstovanou bonsai v Evropě. Nechybějí ani akvária a terária. ZOO se rozkládá se na 15 hektarech, na kterých se návštěvník setká se 170 druhy živočichů. Mezi nejproslulejší patří expozice dravých ptáků, žirafy Rothschildovy, levharti sněžní, makakové lví, tučňáci Humboldtovi a proslulí bílí tygři.

Centrum Babylon

Centrum Babylon je unikátní projekt rodinné zábavy, který se v současné době zařadil mezi nejvýznamnější liberecké atraktivity. Jedná se o rozsáhlý zcela zastřešený komplex vybudovaný v prostoru bývalé továrny, představující v podstatě "městečko pod jednou střechou." Hlavní turistickou atrakcí Babylonu je velký Aquapark - první svého druhu v České republice. Je tvořen soustavou bazénů s vodními chrliči, vodopády, kaskádami, tobogány a skluzavkami pro děti, příjemnou relaxaci zase nabízí pobyt v romantických jeskyních s mořskými akvárii.

Královéhradecký kraj

Hradec Králové a Hradecko

Hlavní město regionu, Hradec Králové, ležící na soutoku Labe a Orlice. Toto město mnoha krás  láká návštěvníky na nespočet zajímavostí od historických pamětihodností, přes přírodní scenérie až po kvalitní golfové areály. Historie města sahá až do 9. století. Bylo součástí královského dědictví a také vojenskou pevností, prošlo ničivými husitskými nájezdy, stejně jako ohněm třicetileté války, a proslavilo se jako centrum katolickék vzdlanosti a také jako centrum českého národního obrození. A nakonec se v závěru 20. století stalo jedním z nejzajímavějších českých měst z urbanistického pohledu. Pro bližší seznámení s městem a jeho poklady mohou posloužit dva vycházkové okruhy. Kromě architektonických skvostů v chráněném historickém centru může Hradec Králové nabídnout i jiné unikáty, jako napříkad gigantické akvárium nebo muzeum letectví.

V Hradecké krajině se snoubí ideální podmínky pro rodinnou dovolenou a klidný odpočinek, aktivní dovolenou a cykloturistiku. Milovníkům přírody Hradecko nabízí rozsáhlé zalesněné plochy v jihovýchodní části regionu, který začíná u Hradce Králové a končí u Chocně. Turisté mohou využívat mnoha pěších i cyklistických stezek jako i odpočívadel postavených u hlavních lesních cest. Řeka Orlice je v českých podmínkách jedinečný přírodní fenomén, její jedinečný spodní tok není nijak regulován a břehy řeky tvarovala sama příroda. Přirozeně meandrující řeka se rozlévá do okolní krajiny a vytváří nespočetná slepá ramena skrývající prastará pohádkově krásná jezera, z vody vyrůstající les a bažinaté zátoky. Město vyniká svou i svou reprezentativní zelení, v místních pečlivě upravovaných veřejných parcích můžete narazit i na chráněné památné stromy.

Český ráj

Přijměte pozvání do okouzlujícího regionu na severovýchod od Prahy.  Pískovcové skalní útvary, hrady, zámky, romantické zříceniny, lidová stavení a statky a zejména pohádková kvalita přitahuje každoročně do  tohoto malebného kraje množství turistů. Zveme vás do kraje pohádek, legend a příběhů, okouzlujího Českého ráje.

Krkonoše

Krkonoše jsou nejnavštěvovanějším pohořím v celé České republice a jsou místem, kde si člověk může užívat celoroční aktivní dovolené, ať už její hlavní náplní  bude vysokohorská turistika nebo lyžování. Členité a rozeklané svahy Krkonoší jsou potěšením pro oči a putování z jedné vyhlídky na druhou zpříjemňuje množství horských chat. Alespoň jednou v životě by měl každý Čech navštívit nejvyšší horu České republiky Sněžku (1602 m) i nedaleký pramen největší české řeky Labe.  Čeká tu na vás bohatý výběr zajímavých míst a aktivit.

Kladské pomezí

Region Kladského pomezí leží v sousedství Krkonoš na hranicích s Polskem. Tento region provázaný se svou proměnlivou (dramatickou) historií stejně jako slavnými rodáky, fascinuje svou členitostí – okouzlující horské scenérie, jemná údolí řek Úpy a Metuje, majestátní stolové hory, dechberoucí strže a rokle, skalní věže i houby.

Pro další informace viz www.kralovehradeckyregion.cz.

Pardubický kraj

Pardubický kraj leží na pomezí Čech a Moravy. Nachází se zde množství přírodních zajímavostí, památek a pamětihodností. Mezi ně patří Chráněná krajinná oblast Železné hory, Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, Chráněná krajinná oblast Orlické hory, oblast Polabí či masív Králického Sněžníku - třetí nejvyšší pohoří ČR (1423 m n.m.).

Pardubice a okolí

Pardubice leží uprostřed Pardubické kotliny u soutoku řeky Labe a Chrudimky. Dominantu kraje tvoří Kunětická hora, odkud je rozhled po celé rovině, na Železné hory, Českomoravskou vysočinu, na Orlické hory i Krkonoše, někdy až na Kozákov a Ralsko. Malebné historické jádro Pardubic, je dochovaným dokladem rozsáhlé přestavby realizované na konci 15. a počátku 16. století pány z Pernštejna. Tento šlechtický rod si Pardubice zvolil za svou rezidenci v Čechách. Jednou z pardubických dominant je 95 m vysoká Zelená brána, z jejíhož ochozu se skýtá panoramatický pohled na město a široké okolí. Hodnotnými památkami jsou také kostel sv. Bartoloměje, kostel Zvěstování P. Marie a další kostely na předměstích. Historickým městem se přes tzv. Přihrádek prochází na pardubický zámek, který je unikátně dochovaným přechodem mezi hradem a zámkem.

Mezi významné architektonické památky kraje patří středověké hrady, které od 13. století vyrůstaly na příhodných strategických místech kraje. Dominantou Železných hor je hrad Lichnice. Jako turistická vyhlídka je vyhledávána zřícenina hradu Oheb. Jižní části kraje vévodí hrad Rychmburk. Za návštěvu stojí i zříceniny středověkých feudálních sídel roztroušené v podhůří Železných a Orlických hor. Na Pardubicku tvrz Svojšice, na Ústeckoorlicku Lanšperk, Brandýs nad Orlicí a Žampach, na Chrudimsku hrádky Žumberk, Rabštejn a další. Zvláštní pozornost si zaslouží i hrad Košumberk, který leží v blízkosti městečka Luže. Nejvýznamnější historické stavební památky v severní části Pardubického kraje souvisejí se starým moravským rodem pánů z Pernštejna. Mezi stavby Pernštejnů patří i dva mohutné hrady - Litice nad Orlicí a Kunětická hora.

Symboly kraje

Pardubický kraj je známý chovem koní. Jejich symbolem je jeden z nejstarších hřebčínů na světě v Kladrubech nad Labem, jehož historie sahá do první poloviny 16. století, v kraji se nachází celá řada turistických jízdáren a jezdeckých klubů. Více než stoletou tradici má v Pardubicích nejstarší a nejtěžší dostih kontinentu Velká pardubická steeplechase. Také milovníci sportu si zde přijdou na své, každoročně se zde pořádá plochodrážní závod o Zlatou přilbu České republiky. Návštěvníci by však rozhodně neměli opomenout ochutnat i zdejší pověstný malovaný perník a výborné pardubické pivo.

Vysočina

HAVLÍČKŮV BROD

www.region-vysocina.cz/

HUMPOLEC

Osada Humpolec, ležící na staré zemské stezce, je připomínána v historických pramenech ze 12. století. Osada patřila řádu Německých rytířů, želivskému klášteru a řadě šlechtickým rodům. V průběhu 13. století nabyla oblast na významu těžbou stříbra a osada se rychle rozvíjela. Za pánů z Dubé byla osada koncem 14. století povýšena na město. O několik desetiletí později se oblast Humpolecka přiklonila k myšlenkám husitství - zdejší rodák Jan Želivský se stal známým vůdcem radikálních Pražanů. Po útlumu těžby stříbra byly koncem 15. století založeny počátky soukenické tradice města. Pánové z Leskovce zahájili stavbu hradu na vrchu tyčícím se nad městem a nazvali ho Orlík. Koncem 18. století byly zakládány první manufaktury a posílil se význam židovského osídlení. Soukenická výroba dosáhla takového rozmachu, že se v 19. století městu říkalo "Český Manchester". Na tradici pivovarnictví, založené v polovině 16. století, navazuje dnes rodinný pivovar Bernard, jehož výrobky jsou proslulé daleko za hranicemi regionu. Z tohoto drsného kraje vzešla řada vynikajících osobností, často světového významu, jako světový antropolog, kurátor Národního muzea USA Dr. Aleš Hrdlička, Gustav Mahler - světový dirigent a skladatel, Josef Stranský - americký dirigent, Jindřich Honzl - režisér Osvobozeného Národního divadla, dr. Fr. Hamza - zakladatel plicních léčeben a spisovatel kraje Zálesí. Každých deset let, vždy při výročí narození Dr. Hrdličky, se ve městě koná mezinárodní antropologický kongres.

JIHLAVA

je nejstarší horním městem českých zemí, vzniklo v první polovině 13. století během kolonizace kraje, urychlené nálezem stříbrných rud. Bohatství plynoucí z dolování se projevilo zejména ve velkorysosti jeho založení.

Téměř současně byly stavěny tři hlavní církevní budovy - farní kostel sv. Jakuba a klášterní komplexy minoritů a dominikánů.

Královská privilegia zaručovala městu prosperitu a Jihlava se brzy stala jedním z nejmocnějších měst království. Bylo chráněno mohutným opevněním, náměstí lemovaly kamenné domy s podloubím, ve městě se razily mince.

Jihlava zaujímá přední místo i v oblasti právní - poprvé ve střední Evropě zde bylo vedle městského práva kodifikováno horní právo, které se stalo vzorem pro řadu dalších horních měst.

Význam těžby stříbra poklesl koncem 14. století, kdy byly vytěženy nejbohatší žíly ryzího stříbra. Hospodářský vývoj města však již v té době zajišťoval obchod a řemeslná výroba. Zejména soukenictví se na tři století stalo rozhodujícím hospodářským odvětvím.

Velký požár města v roce 1523 ukončil středověkou etapu výstavby města, které bylo obnoveno v renesančním stylu.

Po odstranění škod způsobených švédskou okupací na konci třicetileté války bylo město obnoveno v barokním duchu a dosáhlo nového hmotného i kulturního rozvoje. Císařovna Marie Terezie pozvala do města nizozemské soukeníky, jejichž zkušenosti vedly ke zdokonalení výroby. Ve druhé polovině 18. století byla Jihlava druhým největším producentem sukna v monarchii.

Město se postupně vymanilo z těsného okruhu hradeb, náměstí získalo noční osvětlení, byla přestavěna radnice. Počátkem 19. století se bourají městské brány s úzkými průjezdy a průčelí domů jsou upravována klasicistně.

PELHŘIMOV

Historie města sahá do 12. století. Město bylo ve vlastnictví pražských biskupů - tradice považuje za zakladatele města biskupa Pelhřima (latinsky Pelegrina). Odpovídá tomu i městský znak s podobou poutníka v bráně uprostřed dvou věží. Původní osada z 12. století vznikla pravděpodobně na místě dnešního Starého Pelhřimova. Později bylo jméno přeneseno i na osadu kolem kostela sv. Víta. Když v roce 1289 osadu vyplenil Vítek z Hluboké, bylo v bezprostředním sousedství založeno nové město a opevněno hradbou a příkopem. Původní vejčitý půdorys je zachován dodnes. Město se od poloviny 14. století velmi rychle rozvíjelo. Od svých majitelů, pražských biskupů, získalo řadu privilegií, bylo obchodním centrem svého okolí, ve městě vzkvétala řemesla - soukenictví, plátenictví, tkalcovství, perníkářství. V období husitské revoluce byl Pelhřimov pod správou husitských hejtmanů. Od roku 1437 přešlo město do držení Mikuláše Trčky z Lípy. Pelhřimov tehdy vynikal řadou ozdobných měšťanských domů, byl obehnán pevnými hradbami s vysokými bránami. Dvě z nich jsou zachovány.

V polovině 16. století se majiteli stávají Říčanští z Říčan, kteří si v horní části náměstí zřídili zámek. Po dlouholetých sporech s vrchností se město v roce 1572 vykoupilo z poddanství a v roce 1596 byl Pelhřimov majestátem Rudolfa II. povýšen na město královské. Klidný vývoj města byl ukončen třicetiletou válkou. Do města vtrhla několikrát vojska, město bylo poškozeno i několika požáry. V roce 1766 lehla popelem většina domů. Protože domy byly po požáru postaveny zcela nově, má historické městské jádro barokní řád.

Z hlediska vývoje města mělo význam 19. století a to díky rozvoji průmyslu. Svůj podíl mělo i otevření železniční trati v roce 1883.

TELČ

Datum založení je neznámé, nejstarší spolehlivé informace o Telči jsou z let 1333 – 1335, kdy celá oblast patřila českému králi Janu Lucemburskému. Po roce 1339 Telč vlastnil rod pánů z Hradce, kteří podstatně ovlivnili podobu města. Původní vodní pevnost s gotickým hradem se změnila na půvabné renesanční město. Zachariáš z Hradce (1526 - 1589) za pomoci italských řemeslníků přestavěl starý hrad na grandiózní renesanční sídlo. Současně se zámkem byly přestavěny i gotické domy na náměstí v renesanční podobě, která se zachovala dosud. Od roku 1604 Telč vlastnili Slavatové, Lichtensteini-Kastelkornové, naposledy Podstatští-Lichtensteinové (do roku 1945). V 17. a 18. století ve městě sídlil jezuitský řád, který svými stavebními obměnami přispěl k dnešnímu vzhledu města.

TŘEBÍČ

Současné město Třebíč vyrostlo na základech historicky významného středověkého osídlení. Jeho počátky jsou spjaty se založením benediktinského kláštera roku 1101 knížaty z moravské větve panovnického rodu Přemyslovců. Od řádu benediktinů je také odvozen městský znak - tří černé mnišské kápě v stříbrném břevnu umístěné na červeném štítu. Výhodná poloha kláštera mezi královskými městy Brnem, Jihlavou a Znojmem byla podnětem pro založení města na obou březích řeky Jihlavy. První dochovaná listina je z roku 1277. V I. polovině 13. Století byla postavena světově proslulá, románsko-gotická bazilika sv. Prokopa. V roce 1335 byla osada Třebíč povýšena na město. Léta rozkvětu města i kláštera se v průběhu staletí střídala s léty stagnace i úpadku. Přelomem v bohaté historii města byl rok 1468, kdy bylo téměř zničeno za česko-uherské války. Poté přešlo klášterní panství do rukou světské vrchnosti. Obnovené město dnes patří k největším sídlům Vysočiny.

V Třebíči působila početná židovská komunita a tzv. Židovská čtvrť byla v roce 2003 přidána na seznam chráněných kulturních památek UNESCO.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Podle pověsti Světlou založil a pojmenoval sám Karel IV. Ve zdejších hlubokých lesích se během lovu ztratil a teprve po dlouhém bloudění ho prosvětlený les přivedl do údolí, jímž se vinula řeka. Tam jej jeho družina našla. Na památku dal část lesa vykácet a založit tu osadu a nazvat ji Světlou. Skutečný vznik Světlé souvisí s vnitřní kolonizací probíhající do 2. poloviny 12. století. V pamětní knize bývalého vilémovského kláštera je jako jeho majetek uváděna Světlá již roku 1207. V roce 1385 ji získal do zástavy Albrecht ze Štenberka. Jeho syn Štěpán vystavěl ve Světlé tvrz chráněnou příkopy s vodou. Poté ji měl ve vlastnictví král a roku 1429 ji získal Mikuláš Trčka z Lípy. Burian Trčka přestavěl tvrz na renesanční zámek, zahájil též přestavbu kostela, při kterém postavil školu a špitál pro chudé. Smrtí mocného Jana Rudolfa v roce 1634 vymřel rod Trčků po meči.

Poté se Světlá postupně dostala do rukou řady katolických šlechticů, období rozkvětu nastalo Kolowratů. Filip Kolowrat v roce 1752 založil brusírnu českých granátů. Syn Leopold pokračoval v podporování výroby, prosazoval nové způsoby hospodaření v zemědělství, dbal o školní vzdělání dětí poddaných. Ještě za jeho života byl světelský zámek přeměněn na vojenskou nemocnici, rozšířenou roku 1813, když epidemie tyfu napadla vedle vojáků i civilní obyvatelstvo V roce 1855 byla Světlá povýšena na město a její další osudy jsou spojeny zejména s rozvojem sklářského průmyslu. Posledním poválečným majitelem panství byl Richard Morawetz, kterého bezprostřední hrozba nacistické perzekuce donutila k emigraci do zámoří. Světlá je městem skla a kamene. Symbol těchto odvětví je ztvárněn v pomníku, který od roku 1992 stojí na zdejším náměstí. Největší – josefodolská – sklárna byla přestavěna v roce 1861 z bývalé papírny. V roce 1967 se začalo s budováním nové velké sklárny – dnešní a.s. Sklo Bohemia. Dalším významným odvětvím je těžba žuly a její zpracování. Největším lomem v této oblasti je Horka, z jejíž žuly jsou provedeny mj. obklady a dlažby významných budov jako je Pražský hrad, Karolinum nebo Národní divadlo.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Město Žďár nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy. Vyvinulo se z tržní osady na staré zemské obchodní stezce při brodu přes řeku Sázavu. Založení cisterciáckého kláštera v roce 1252 přispělo k dokončení kolonizace této oblasti, k rozvoji rybníkářství a těžby rud. Počátkem 17. století bylo celé panství spolu s městečkem připojeno k olomouckému biskupství a pak přešlo přímo do vlastnictví kardinála Františka Ditrichštejna. Ten v roce 1607 povýšil Žďár na město, které se stalo důležitým střediskem cechovní, zejména tkalcovské výroby. Jádro města leží na návrší na levém břehu řeky Sázavy. Má nepravidelné čtyřúhelníkovité náměstí s bývalou renesanční radnicí a morovým sloupem. Za ní, na severozápadním okraji centra, je moderně přestavěná budova bývalé tvrze a gotický kostel sv. Prokopa.

Druhá část města s historickými památkami leží kolem zámku - bývalého kláštera. Ve 13. a 14. století byl klášter největším pozemkovým vlastníkem a rozhodující mocí na českomoravském pomezí. Za husitských bouří byl asi v roce 1423 vypálen.

Nejvýznamnějšího rozkvětu dosáhl v první polovině 18. století, kdy byl významným kulturním centrem. Zejména za správy vzdělaného opata Václava Vejmluvy. Ten pověřil přístavbou kláštera Jana Santiniho – Aichla, významného pražského architekta vrcholného baroka.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj je regionem s dlouhou a bohatou historií, tradicemi, stovkami architektonických skvostů a kouzlem malebné přírody. Zdejší lidé jsou proslulí svojí srdečností, pohostinností a osobitým hanáckým nářečím, které vyniká zejména při tradičních regionálních slavnostech. K folklóru hanáckého kraje neodmyslitelně patří typické aroma Olomouckých tvarůžků – zrajícího sýru, který je přes 600 let vyráběn v Lošticích nebo chuť některého tradičního místního piva.

 

Metropolí kraje je Statutární město Olomouc, které je významným historickým centrem kraje. Unikátní je barokní Sloup Nejsvětější Trojice, který je od roku 2000 zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V těsné blízkosti Olomouce se nachází významné poutní místo s barokním chrámem Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, který již od 18. století patří mezi nejznámější poutní místa v České republice. V těsné blízkosti je umístěna zoologická zahrada s mnoha možnostmi, jak trávit volný čas.

 

Z hlediska cestovního ruchu lze oblast regionu rozdělit na dvě části: na severní hornatou s malebným pohořím Jeseníky a na jižní nížinatou část - Střední Moravu, ve které převažují významné architektonické památky. Mnohé památky Olomouckého kraje sahají svým původem hluboko do historie a každoročně lákají davy turistů. Mezi nejznámější patří hrady Bouzov a Šternberk, ale také hrad Helfštýn, kde se každý rok scházejí umělečtí kováři na mezinárodní akci s názvem Hefaiston. Zámek Velké Losiny je spojován s čarodějnickými procesy, které se zde v minulosti konaly, ale v obci nalezneme také unikátní muzeum výroby ručního papíru a vyhlášené lázně. Milovníky dýmek jistě potěší největší středoevropská sbírka na zámku Jánský Vrch v Javorníku. Zapomenout však nesmíme ani na zámky Náměšť na Hané, Plumlov, Tovačov nebo Úsov.

 

Na dlouhé procházky nebo vyjížďky na kole jsou ideální hned dvě chráněné krajinné oblasti – Litovelské Pomoraví a Jeseníky. Kraj má ovšem i tajemná a zajímavá místa v podzemí, což dokazuje hned pět zpřístupněných jeskynních systémů – Zbrašovské aragonitové jeskyně, Javoříčské a Mladečské jeskyně, Jeskyně Na Špičáku a Na Pomezí. Příroda byla k tomuto kraji opravdu štědrá.

 

Připomenout bychom měli i bohatou lázeňskou tradici – Priessnitzovy lázně v Jeseníku, lázně v Bludově, lázně Lipová, Velké Losiny, Slatinice a Teplice nad Bečvou. Všechny lázně nabízí mimo léčby také pestrou škálu relaxačních a wellness programů. Můžete pečovat o pleť, můžete hubnout, můžete si vybrat z několika druhů koupelí nebo relaxovat v solné jeskyni. Nezáleží na věku, protože programy jsou tak pestré, že si určitě vybere každý. Budete pečovat o vaše tělo i duši a nebudete se nudit, protože nabídka kultury, sportu i poznávání zpříjemní váš pobyt. 

 

V Olomouckém kraji můžete po celý rok relaxovat, sportovat, věnovat se kultuře nebo se vzdělávat. Nově zpřístupněný Arcibiskupský palác v Olomouci nebo nedaleké Arcidiecézní muzeum stojí za návštěvu opravdu v každé roční době.

Navštivte Jeseníky s podhůřím, bohaté na přírodní a historické památky, plné značených tras. Střední Morava je jednou z nejpřitažlivějších oblastí České republiky, s příjemným prostředím, starobylými památkami a podmínkami ke sportovnímu vyžití.
Jeseníky s podhůřím jsou horským rájem s mnoha přírodními, historickými i technickými poklady. V létě najdete v Jeseníkách stovky dobře značených tras jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku. Nejen vyhlášená střediska zimních sportů, ale i lázně, památky a kulturní akce jsou důvodem, proč navštívit Jeseníky i v zimě.

Javornicko a Žulovsko

Javornicko a Žulovsko, kraj lesů, rybníků a zatopených lomů, se stalo po otevření hranic opět zajímavou oblastí pro turisty, kteří chtějí poznat nejen přírodní krásy Rychlebských hor, ale rádi zamíří za neméně zajímavými místy ve Slezsku a Kladsku. Doporučit můžeme romantické město Paczkov a největší výšinnou pevnost ve střední Evropě Srebrnou Góru.
Přestože turistický ruch v této oblasti postupně sílí, zůstává Javornicko nadále oázou klidu a pohody. Javorník, dnešní centrum oblasti pod Rychlebskými horami, byl původně vesnicí pod hradem na Jánském Vrchu. Objevení stříbrných a železných rud bylo počátkem prosperity Javorníku, který zažil ještě jeden vrchol rozkvětu za vratislav-ského biskupa Schaffgotsche. Dnes láká Javorník turisty především svým zámkem.

Odlišný vývoj zažilo druhé středisko oblasti, město Vidnava, doložené již k roku 1291. Po ztrátě správní funkce završily jeho úpadek válečné pohromy, požáry a nakonec i rozdělení Slezska. Díky tomuto vývoji je dnes Vidnava městskou památkovou zónou s renesančním zámečkem a domy na náměstí. Východiskem do Rychlebských hor je městečko Žulová, jíž dominuje kostel přistavěný k věži bývalého hradu Frýdberku.

Ramzovské sedlo

Chcete-li navštívit nejvýše položenou rychlíkovou stanici v České republice, musíte se vypravit na Ramzovské sedlo. Nejen rychlíky, ale i další vlaky sem přivážejí v létě denně stovky turistů a v zimě lyžařů. Jmenovaným sedlem vedla středověká obchodní stezka z Moravy do Slezska. Do vystavění novodobé silnice přes Červenohorské sedlo byla Ramzová jediným místem, kudy jste mohli ze Šumperska přejít či přejet na Jesenicko.

Osada Ramzová byla založena až v roce 1786. Dnes je místo v zimě rájem lyžařů a v létě turistů. Je východiskem turistických tras do Hrubého Jeseníku, zvláště na vrchol Šeráku, kam se dostanete také s pomocí lanovky, dále na Keprník, Vozku a Červenou horu, pod níž vás vítá Červenohorské sedlo.

V turistické a lyžařské centrum vyrostla sousední obec Petříkov, odkud vedou upravené běžecké tratě k chatě na Paprsku a přes Starý kopec do Starého Města pod Sněžníkem či na horu Smrk a dále do Rychlebských hor.

Níže pod Ramzovou leží další lyžařské středisko, obec Ostružná. Odtud vedou turistické stezky a lyžařské tratě na Staroměstsko nebo do již jmenovaných Rychlebských hor či Hrubého Jeseníku. Vysokohorský charakter masivu Keprníku láká v létě i v zimě svými neopakovatelnými přírodními krásami. Zdejší přírodní rezervace je nejstarší na Moravě. Byla zřízena majitelem panství knížetem Janem II. z Liechtensteina již v roce 1903. Méně nároční turisté najdou půvabné scenérie v Rychlebských horách, zvláště v okolí Paprsku.

Staroměstsko a Hanušovicko

Pro milovníky hor, dávajících přednost oblastem vzdáleným daleko od davů turistů, je ideální krajinou Staroměstsko. Správním centrem oblasti byl hrad a později zámek v Branné. Hospodářským centrem kolštejnského panství bylo Staré Město pod Sněžníkem, jehož renesanční radnice upomíná na dobu jeho největšího rozvoje. Nově vybudovaná komunikace na Kladské sedlo s hraničním přechodem do Polska nabízí turistům zajímavosti polské oblasti Králického Sněžníku. Je rovněž vyhledávaná zdatnými cykloturisty.

Zajímavostí jsou v okolí Starého Města betonové pevnosti, vybudované zde před druhou světovou válkou, z nichž jsou některé zpřístupněné. Letní i zimní výlety na Králický Sněžník a po trasách v okolí Starého Města s návštěvou chat na Návrší a na Paprsku patří k neopakovatelným zážitkům. Lyžařům jsou k dispozici nově vybudované sedačkové lanovky na Paprsku a ve Stříbrnicích, běžkaři si přijdou na své na upravených běžeckých stopách v okolí Starého Města a Paprsku.

Nejjižnější kout této oblasti zaujímá jedno z nejmladších měst v České republice, Hanušovice, se známým pivovarem. Hanušovice jsou důležitou železniční křižovatkou, z níž se dostanete do čtyř směrů, do Jeseníku, Šumperka, Letohradu a Starého Města pod Sněžníkem. Jižně od Hanušovic láká romantická zřícenina jedné z největších středověkých pevností na Moravě, Nového hradu. Turisticky lákavou oblastí u Hanušovic je Hrubý les.

Zlatohorsko

Zlatohorsko je východiskem výletů do polského příhraničí, zvláště k Otmuchovským jezerům, do Nisy a Prudniku. Zlaté Hory byly v minulosti důležitým centrem rýžování a těžby zlata. Převážně hornická osada obdržela městská práva v roce 1306. Tehdy se nazývala Zuckmantel a byla hospodářským zázemím nedalekého hradu Edelštejnu. I po vyčerpání dolů město vzkvétalo, tentokrát díky rozvoji plátenictví, cíchařství a obchodu s přízí. Těžební činnost zanikla koncem 19. století. Obnovena byla v šedesátých letech 20. století a do roku 1994 se zde těžily rudy barevných kovů a v menším měřítku i zlato.

Slavnou minulost města připomíná Městské muzeum na náměstí. Stínem v historii Zlatých Hor jsou čarodějnické procesy. Z tohoto města pocházel nechvalně známý inkvizitor Franz Heinrich Boblig. Upomínkou na dolování a rýžování zlata jsou zlatorudné mlýny v hornickém skanzenu, hornické naučné stezky a každoroční soutěž v rýžování zlata. Obnovený poutní kostel Panny Marie Pomocné nedaleko Zlatých Hor, v minulosti místo slavných poutí, opět slouží svému účelu.

Perlou Zlatohorska je přírodní rezervace Rejvíz s Mechovými jezírky a vzácně se vyskytující flórou. Jak na Zlatohorsku, tak i na sousedním Vidnavsku nám ledovec zanechal horniny dopravené sem ze Skandinávie a Baltského moře. Jedná se o porfyry, pazourky, vápence se zkamenělinami a také bludné balvany z finské žuly, tzv. Rapakivi.

Zábřežsko

Oblast Zábřežska se rozprostírá mezi Jeseníky a Olomouckem – Hanou. Jeho západní část je výchozím bodem do Orlických hor. Na části území Zábřežska se rozkládá přírodní park Březná s balvanovými moři, celou řadou chráněných druhů živočichů a bledulemi jarními. Územím protékají řeky Březná a Moravská Sázava, jež tvoří romantická a symetrická údolí. Příznivci vodácké turistiky si nenechají ujít plavby na raftech nebo kánoích po řece Moravě.
Centrem regionu je město Zábřeh s bohatou historií a významnou osobností Jana Eskymo Welzla, polárního cestovatele a dobrodruha. Památce tohoto náčelníka Eskymáků a světoběžníka je věnována expozice v muzeu umístěném v Domě Pod Podloubím, z kterého pocházela manželka Jana Amose Komenského. Zábřeh protíná železniční trasa Olomouc – Praha. Její dostavbu připomíná památník tyčící se na hradním kopci nad obcí Hoštejn. Rybník Oborník v Zábřehu a nedaleká přehradní nádrž Nemilka jsou vyhledávanými rybářskými revíry.

Druhým významným střediskem oblasti je město Štíty se sportovním areálem olympijského vítěze Aleše Valenty – Acrobat Parkem. Náměstí ve Štítech s dominantou barokního kostela je prohlášeno za městskou památkovou zónu. Mezi známá rekreační střediska patří Bozeňov u přehrady v Dolním Bušínově a Heroltice u Štítů. Poznávání této lokality je příležitostí k nenáročným výletům, zvláště rodin s dětmi.

Šumpersko

Centrem lokality je město Šumperk, založené před rokem 1278 a povýšené na komorní královské město v roce 1562. Od druhé poloviny 17. století se v celé střední Evropě jen zde zhotovovala pevná potahová látka, jejíž výrobní tajemství bylo předmětem přísného utajení. V 19. století vyrostlo město ve významné textilní centrum s jedenácti lnářskými a jedenácti hedvábnickými podniky. Na toto období dodnes upomínají honosné budovy, které daly městu přezdívku Malá Víděň. Pro turisty milující hory v létě i v zimě jsou tu vrcholky Hrubého Jeseníku.

Významným cílem turistů jsou Velké Losiny v údolí Desné s půvabným renesančním zámkem, unikátní ruční papírnou a jedněmi z nejstarších lázní na Moravě s termálním koupalištěm. Do povědomí se dostaly Velké Losiny a Šumperk nejmasovějšími čarodějnickými procesy v českých zemích. Další malé lázně najdeme v Bludově. Nové turistické a sportovní centrum vyrůstá v Loučné nad Desnou.

Obdivovaným monumentálním dílem je Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Nedaleké Červenohorské sedlo je střediskem zimních sportů a východiskem turistických cest do Hrubého Jeseníku. Dalšími lyžařskými centry jsou Přemyslov a Klepáčov. Ze Skřítku, oblíbené zastávky na cestě ze Šumperka do Bruntálu, je možné po hřebenech hor dojít na nejvyšší horu Jeseníků, Praděd.

Jihomoravský kraj

Hospodářsky významný region s výhodnou polohou v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem odedávna představuje strategickou křižovatku Evropy. Rozlohou se Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo a počtem obyvatel na třetí místo mezi ostatními regiony České republiky. Tudy kráčelo do Evropy křesťanství, podél zdejších řek se během staletí zrodilo množství městeček a měst, na svazích se dodnes prostírají vinice a ovocné sady. Svým návštěvníkům jižní Morava předkládá rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek, na své si přijdou i ctitelé moderní architektury a milovníci židovských památek. Čtyři zdejší lokality jsou zapsány v Seznamech světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nabídku doplňuje přitažlivá folklorní a vinařská turistika.

Až proto budete na mapě hledat ideální cíl vaší příští dovolené a spočinete pohledem na jižní Moravě, neváhejte ani minutu a vydejte se na cestu. Nikoli náhodou patří jižní Morava společně s Prahou a Jihočeským krajem k nejnavštěvovanějším regionům České republiky.

Brno a okolí

Obchodním a společenským střediskem Jihomoravského kraje je druhé největší město České republiky Brno s 380 tisíci obyvateli, sídlo významných státních i nestátních institucí včetně několika nejvyšších státních úřadů a diplomatických zastoupení některých zemí. Město je zároveň veletržním centrem střední Evropy; každoročně se zde koná padesát mezinárodních veletrhů a výstav. Město rovněž nabízí nepřeberné množství divadel, muzeí, kin a obchodů včetně doprovodných služeb a řady společenských a sportovních akcí. Výjimečnost regionu spočívá v dokonalém spojení všech možností velkoměsta s řadou turistických cílů v blízkém okolí. Jedním z nejatraktivnějších míst je památková zóna Slavkovské bojiště, kde se roku 1805 odehrál jeden z největších střetů napoleonských válek – bitva u Slavkova.

Pálava a Lednicko-valtický areál

Kraj lužních lesů, vinic a úrodných polí v nejjižnějším cípu Moravy je proslulý bohatou historií, folklorními tradicemi a četnými stavebními památkami. Teplo a nížinný charakter v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy daly vzniknout typickému přírodnímu společenství – lužní krajině s největším dochovaným zbytkem lužního lesa na území Evropy. Mimořádnost území dokládá fakt, že se v těsné blízkosti nachází dvě lokality pod ochranou UNESCO – biosférická rezervace Dolní Morava a kulturní krajina Lednicko-valtický areál, což je cca 200 km2 komponované krajiny (pravděpodobně nejrozsáhlejší na světě) s dvěma zámky, četnými salety, tj. drobnými romantickými stavbami jako jsou kolonády, sochy a lesní chrámy, zámečky apod. zasazené v krajině, která z parkových zahrad zvolna přechází v krajinu vkusně doplněnou vzácnými druhy stromů, vybudovanými rybníky ad.

Moravský kras a okolí

Jedna z ekologicky nejčistších oblastí České republiky s nádhernou přírodou a více než tisícovkou jeskyní svádí k objevování křehké krásy podzemního světa. Pod zemským povrchem jsou zde ukryty rozsáhlé komplexy krápníkových jeskyní, jejichž přítomnost prozrazují další zvláštnosti – propadání vodních toků, ponorné říčky, závrty a poklesy terénu včetně hlubokých údolí s vápencovými skalními útesy, které slouží jako vynikající horolezecké terény. Příjemné a zdravé přírodní prostředí je ideální pro pobyt a sporty ve volné přírodě – pěší a lyžařskou turistiku, cykloturistiku a jízdy na koni. Vedle přírodních krás zde objevíte také zajímavé církevní stavby, zámky, zříceniny několika hradů, zajímavé technické stavby i židovské památky.

Slovácko

Pro Moravské Slovácko je příznačný zejména bohatý, dosud živý folklor s tradicemi lidových písní, krojů, tanců, slavností a tradičních řemesel. Přírodní hranici oblasti vytvářejí na severu hluboké listnaté lesy Ždánického lesa a pohoří Chřiby, na jihu hřeben Bílých Karpat, biosférické rezervace UNESCO s orchidejovými loukami a vzácnou florou a faunou. Slováckem protéká řeka Morava a vytváří nádherné meandry, lemované lužními lesy. Atmosféru dotváří svébytná vinařská turistika, unikátní vodní cesta Baťův kanál, stavební památky církevní i světské architektury, zajímavé archeologické lokality a řada jedinečných folklorních akcí a festivalů.

Znojemsko a Podyjí

Ráj všech cyklistů, milovníků vína a historie leží na hranicích s Rakouskem. Slunné a úrodné nížiny, ovocné sady a proslulé vinohrady střídá malebná pahorkatina a hluboká údolí několika řek. Tou nejslavnější je Dyje, kterou střeží několik mohutných hradů a romantických zámků. Kolem jejího hraničního toku s četnými meandry se rozkládá nejmenší národní park České republiky, Podyjí, se skalnatými i zalesněnými svahy, vřesovišti, unikátními lesostepmi a hustou sítí značených turistických cest a cyklostezek. Centrem regionu je historické město Znojmo, druhé největší město Jihomoravského kraje a zároveň středisko vyhlášené vinařské oblasti. Hrad tyčící se nad řekou Dyjí činí město malebným a atraktivní je i návštěva pohádkově až hororově laděného podzemí.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezký kraj leží na severozápadě České republiky, na jejích hranicích s Polskem a Slovenskem.  Je to region jako stvořený pro cestování a turistiku a přestože byl tento kraj donedávna devastován necitlivou těžební a průmyslovou činností, v posledních dvaceti letech se vrací jeho krásnější a přívětivější tvář. Již od pravěku tudy vedla slavná Jantarová stezka, která spojovala odlehlé končiny Severního a Baltského moře s jihem Evropy, Černým mořem a dálným Východem. V současné době návštěvníky a cestovatele láká zejména malebná  a ve své neporušenosti zároveň drsná příroda, množství historických a architektonických pamětihodností a v neposlední řadě bohatý a pestrobarevný kulturný život. Historická města a zalesněné roviny rozčleněné horskými hřebeny a zvlněnými kopci – scenérie doslova zrozené pro různorodou letní turistiku a bohatou škálu zimních radovánek.

Metropolí regionu je Ostrava, která  již dávno není šedým městem – bývalé významné doly a hutě jsou dnes využívány jako turistické atraktivity. Dnes se ostravský region právem pyšní řadou jedinečných technických památek. Dokumentují minulost města a tradici těžby černého uhlí. Díky své výjimečnosti jsou tyto památky světově unikátní. V regionu ovšem naleznete také řadu dalších atrakcí pro celou rodinu – ZOO, Svět miniatur a  Slezskoostravský hrad. Město Ostrava je právem považováno za obchodní a kulturní centrum regionu. Naleznete zde velká nákupní a výstavní centra, luxusní hotely, příjemné kavárny a divadla. Neopominutelná je rovněž charakteristická Stodolní ulice a pravidelné sportovní a kulturní akce. Pro cestovní ruch je významná také široká nabídka cyklotras, navazujících na zajímavé okolí.

Jeseníky - Vaše dovolená na nejčistším vzduchu v České republice

Chráněná krajinná oblast a  druhé nejvyšší pohoří v České republice – to jsou Jeseníky, ležící v nejsevernějším cípu Moravy, kde se vysoké hory střídají s romantickou krajinou. Pěší turisté ocení stovky kilometrů značených turistických a naučných stezek. Lákadlem je také řada zámků, zřícenin hradů či nejstarší úzkokolejka ve střední Evropě. Jeseníky jsou rájem cykloturistů. Lyžaři ocení lyžařské areály se sjezdovými tratěmi a lanovkami. Pro běžecké lyžování jsou k dispozici téměř všechny letní turistické stezky, které jsou po celou zimní sezónu pravidelně upravovány. K občerstvení Vás naláká množství stylových hospůdek, horských chat a restaurací s místními specialitami. Oblast Jeseníků vyniká také bohatstvím vzácné květeny, díky které byla mnohá území Jeseníků vyhlášena přírodními rezervacemi.

Opavské Slezsko - okázale krásná nížina s bohatou historií

Opavské Slezsko a jeho metropole Opava se pyšní mnoha architektonickými památkami i moderními sportovními areály. Nížinná oblast Opavska se rozprostírá na jedné straně podél řeky Opavy, na druhé straně lemuje severní hranici s Polskem. Ráj pro všechny zvídavé povahy a nadšence, kteří zde naleznou širokou paletu atraktivit a památek. Opavskému Slezsku dominuje především velké množství zámků a zachovalých vojenských pevností z 30. let 20. století. To vše v kombinaci s ideálními podmínkami pro pěší a cykloturistiku, ale také tradiční slezskou kuchyní.

Poodří – Moravské Kravařsko - unikátní příroda a nádherné památky v povodí Odry

Poodří – Moravské Kravařsko je krajinářsky velmi zachovalé území rozprostírající se podél řeky Odry, procházející Moravskou bránou na Ostravsko. Přírodní dominantou je Chráněná krajinná oblast Poodří s unikátními lužními lesy, mokřadními loukami a soustavami rybníků. Za zmínku stojí hojnost naučných stezek, na kterých můžete spatřit většinu v ČR hnízdících ptáků. Poodří je ideální pro zájemce o pěší a cykloturistiku. Jedinečnou přírodu zpestřuje řada zámků a technických památek. Ti, kdo rádi hledají zajímavé cíle pro své toulky venkovskou krajinou, si jistě vyberou z nabídky kulturních a historických památek.Na své si v podzimních měsících přijdou i milovníci ryb, pocházejících z výlovů místních rybníků. Četné říční meandry vytvářejí nezaměnitelný obraz živé, okouzlující krajiny.

Těšínské Slezsko - rázovitý region, tam, kde se mluví „po naszymu“

Těšínské Slezsko leží v pohraniční oblasti severovýchodní části Severní Moravy a Slezska. Územím protéká řeka Olše. Hlavními body této oblasti jsou město Karviná a hraniční města Český Těšín a Ciesyn. Nejatraktivnější část regionu však tvoří Těšínské Beskydy, které jsou oblíbeným výletním místem. Dalším magnetem Těšínského Slezska je stavební sloh a folklór. Kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a přítomností. Pro  odpočinek, ale zejména pro léčebné účely, jsou využívány prameny jodo-bromové minerální vody ve známých lázních Darkov.

Beskydy - mnohde člověkem nedotčená příroda a lidová architektura

Malebnost přírody, hor a folklór jsou charakteristickými rysy turistické oblasti „Beskydy“. Oblast je součástí přírodně úchvatného karpatského oblouku s dominantou Lysá hora a s nejrozsáhlejší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, nabízející množství přírodních rezervací. Oblast je také rodištěm celé řady významných osobností. Unikátní je typicky horalská architektura s řadou dřevěných kostelíků a historických dřevěných stavení a městských památkových rezervací. Beskydy jsou rájem pěších turistů i cykloturistů. V zimě si zde na své přijdou také lyžaři, kteří mohou využít kvalitní lyžařská střediska, stejně jako množství upravených běžeckých tras.

Podrobnější informce lze získat na oficiálních stránkách Královéhradeckého kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz

Zlínský kraj

Obsah v přípravě.

Rezervace:

Ubytování City Tours

Počasí v Praze:

˚ ˚ ˚ ˚ ˚
Ne Po Út St Čt

Live camera:

webkamera

Kraje České republiky:

Mapa krajů